W związku z podniesieniem konkurencyjności firmy, wprowadziliśmy nowy produkt w postaci nowej gamy innowacyjnych kątowników tekturowych, który został wsparty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Celem tego projektu jest wdrożenie do oferty innowacyjnego produktu w postaci kątownika tekturowego zawierającego perforacje, umożliwiające jego wygodne zagięcie lub oderwanie w miejscu nacięcia.

Realizacja tego celu została spełniona dzięki nabyciu oraz uruchomieniu maszyny do perforowania kątowników wykonanych z klejonego papieru warstwowego, jak również dzięki nabyciu infrastruktury informatycznej i sieciowej niezbędnej do jej uruchomienia.

Dzięki temu firma wdrożyła innowację produktową (w postaci kątowników perforowanych) oraz innowację procesową (w postaci linii technologicznej do produkcji kątowników perforowanych).

Zastosowanie powyższej technologii pozwoliło poszerzyć ofertę firmy o nowy innowacyjny produkt oraz zwiększyć zdolności produkcyjne zakładu.  Dzięki zakupowi nowego urządzenia spółka zaspokoi oczekiwania klientów.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II.  INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP.

Wartość całego projektu: 992.741,65 złotych.

Wkład Funduszy Europejskich: 834.706,42 złotych.